سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

عناوین مطالب وبلاگ "سورا"

» رنگ همسایگی :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تصمیمی برای تمام فصول!!! :: یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸
» بی بازنشست... :: چهارشنبه ٤ آذر ۱۳۸۸
» از همگان دور باد :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» تشریفات... :: سه‌شنبه ۱٩ آبان ۱۳۸۸
» مشتلق... :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» پول بده شهرو ببین! :: شنبه ٢٥ مهر ۱۳۸۸
» خداحافظ فصل جوانیم ... :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» خوشبختی ناملموس... :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» خدا مشغول مراقبت از ماست ... :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» پول بده شهرو ببین!!! :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸
» موفق ها... :: چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸
» خبرنگارنده... :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» سلول جمعی! :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» نابغه بعد از این !!! :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» غمنامه :: پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸
» زیر یک آسمان :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» بای ذنب قتلت :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» انالله واناالیه راجعون :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» خدا کجاست :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
» زنده باد زندگی گسترده !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
» ماهی یا ماهیگیری :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» دنده هوایی :: پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸
» مهریه ای برای مهر :: چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸
» داستانک :: سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸
» مردان یا مردم... :: یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸۸
» کی عیده :: جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧
» دست مریزاد :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» ناخونک :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» مخلص کلام 1 :: چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧
» کثیف اما محبوب ... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
» دوغ بهتر است یا وظیفه ... :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» بهانه می آوریم ... :: جمعه ٢۳ اسفند ۱۳۸٧
» اولین سوئ هاضمه !!! :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» اشک درختان... :: پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٧
» آدمها آب بروند !!! :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
» ما اینگونه ایم !!! :: سه‌شنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸٧
» روز جهانی زن گرامی ... :: یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٧
» کمی هم غیر فمنیسم ... :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» آزادی در خواب :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» مولوی ترک ! :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» آقا به خدا ما نبودیم ... :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» افسانه های وطنی ... :: سه‌شنبه ٦ اسفند ۱۳۸٧
» سلول جمعی... :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» بازار سیاه علم و مشتقات !همیت پزوهش :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» ازدواج موفق !!! :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» فقر ، فقیر ،روی خط... :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
» تحقیق آماده... :: جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧
» درد مستدام :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» باید که دوست داشته باشیم :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧ :: یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧
» تا دو سال دیگر ... :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» کدام واژه ؟! :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» رحم کن هم وطن ! :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧
» قربانیان اجتماعی بحران اقتصادی... :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» بی بازنشست... :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» علایم بدوی :: سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧
» چشمهای بسته ... تکرار تاریخ :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» هر چه خواست دل تنگت بخوان ... :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» تمدن یا تجدد ... :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» آنها را دریابیم... :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» اسمم را عوض کن ! :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸٧
» تاخیر فرهنگی ! :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» سر نخ :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» حرمت خانواده :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» گفته ها و نا گفته ها :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» ترکه بر ذهن :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧