سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

تحقیق آماده...

 

یاد دوره دانشجویی بخیر ؛ چه خوب بود و پر خاطره . روزهای امتحان و چند خروار کتاب و تحقیق و همه چیزهای دخیل در نمره و آزمون  که برای بعضی از آنها کلی دوندگی می کردیم  و با وجود امکانات کم باید همه را به نحو احسنت به اساتید محترم تحویل می دادیم . کتاب بازار سیاهی و کلی دردسرهای دیگر برای رفع و رجوع چند ماهی به اسم یک ترم !   خلاصه دوره ما که چیزی نزدیک به عهد  دقیانوس بود تمام شد . آن موقع ها  نه استفاده از اینترنت و آن ترنت ! خیلی مرسوم  بود  و نه کپی برداری از مطالب دیگران ! اما پژوهش و دانش آموزی در عصر جدید گاهی به شیوه تکنولوژی و سرقتهای مودبانه حاصل می شود و نه تنها کسی از آن عبایی ندارد بلکه در هر دکان که بروید مبتکرین انواع مختلف دست آوردهای پژوهشی را در اختیارتان می گذارند . حتی بدون دقت نظر هم می توان پشت شیشه بعضی پایگاههای اینترنتی  یک   آگهی را دید که روی آن نوشته : تحقیق در همه رشته ها موجود می باشد !!!

به هر حال خیلی راحت می توان  تفاوت  دانشجویی عهد چپق اول را با عصر فرا تکنولوژی را متوجه شد . دیگر نیازی نیست دانشجو برود دنبال درس و کتابت !  وقتی می توان این قدر راحت به هر گونه حاصل جمعی دست پیدا کند !!!

 

 

 

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢ اسفند ۱۳۸٧