سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

ازدواج موفق !!!

 

       پیرمردی شصت وچند ساله در یکی از شهرستانهای کشورمان برای بار دیگر ازدواج کرد . این پیرمرد که با وجود سن بالا هنوز هم سرحال است واحساس جوانی می کند با دختری جوان ازدواج کرد ! عروس خانم بیست ساله به خاطر خانواده خوب داماد او را انتخاب کرده است !!!

... این خبری بود که  چندی پیش از شبکه خبر کشور پخش شد . حتی تصاویری از آن را هم دیدیم که اهمیت خبر را برای ما واضح تر می کرد !

... یکی از مهمترین اطلاعات و تبلیغات تقریبا ثابتی که این روزها می بینیم ، راجع به ازدواج موفق و سمینارهای مختلفی ست که راجع به این مقوله از طرف صاحبنظران در مورد این پدیده مهم اجتماعی برگزار می گردد . اهمیت انتخاب همسر و تشکیل خانواده ودر امتداد آن بحث موفقیت انتخاب و یا عدم انتخاب صحیح و معضلی به اسم طلاق همگان را بر آن داشته تا باری از دوش اجتماع  سبکتر کرده و به سالم نگاه داشته شدن آن کمک کنند .

ازدواج یک ضرورت اجتماعی ست که اگر به صورت صحیح وبا فاکتورهای منطقی همراه باشد به دوام آن کمک می کند ؛ نه دوامی پر از اضطرابها و تشویش ها و نا خوشیها بلکه پایداری همراه با خوشی و لذتهای معنوی زندگی که در یک جامعه سالم به آن نیازمندیم . عواملی چون سن مناسب همسران و تفاوت سنی متعادل یکی از شروط یک ازدواج منطقی و سالم است که هرگز نمی توان آن را نادیده گرفت . با توجه به این اطلاعات و آگاهی هایی که ضرورت آن ایجاب می کند بهترین ساعات روز برای پخش برنامه های آموزشی محسوس یا نامحسوس در برنامه های رسانه دیداری کشورمان به آن تعلق یابد؛‌ جای یک سوال باقیست وآن چرایی ضرورت پخش خبری تبلیغ گونه از ازدواج یک پیرمرد با دختری که می تواند به جای نوه او باشد !!!                                                                       

برنامه های آموزشی و تمرکز بر اصل ازدواج صحیح از طرفی و نقض آن از طرفی دیگر با هیچ عقل سلیمی کنار نمی آید . در واقع رشته شدن پنبه ای که مدتها روی آن سرمایه گذاری شده است !!! بنابراین مسئولیت سنگین رسانه و اصل دروازه بانی خبر باید به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار بگیرد .                                                                        

 

 

                                                                             

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
تگ ها : زشت و زیبا