سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

بازار سیاه علم و مشتقات !همیت پزوهش

 

راستش را بخواهید همه جورش را دیده و شنیده بودیم ، راجع به بازار سیاه و گرانی و مسائل مربوط می گویم که هر وقت اوضاع قمر در عقرب می شود بازار سیاه به وجود می آید اما راجع به بازار سیاه مدرک نشنیده بودیم که خدا را شکر ارزو به دل نماندیم ! ولی ظاهرا در این بازار سیاه مدرک خارجی بیشتر رایج است و دست هر کسی به نوع داخلی ان نمی رسد چون مثل برنج داخله مرغوب است و...

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧