سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

آزادی در خواب

 

مرا می گویند :  اگر دیدی برده ای به خواب رفته است ، بیدارش نکن

چرا که شاید آزادی را در رویای شیرین خود می بیند

و من به انها می گویم : اگر دیدید که برده ای به خواب رفته است  ، بیدارش کنید

و آزادی را برایش بازگو نمایید ...

((جبران خلیل جبران ))

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ۱:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧