سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

دنده هوایی

 

 

راننده تاکسی سواری آنقدر از این ماشین و آن ماشین سبقت می گرفت که خودم را روی زمین حس نمی کردم . پیش خودم گفتم اگر دنده هوایی داشت حتما از هواپیما هم سبقت می گرفت . خدا وکیلی خود مایکل شوماخر هم این طوری نمی راند که بعضی از رانندگان شهرمان رانندگی می کنند . آنهم برای چند دقیقه زودتر رسیدن به مقصد که آیا با این وضع رانندگی محقق بشود یا نه !

                                 در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای

                                          سبقت بیجا مگیر جانا مگر دیوانه ای

پی نوشت !

شعرش از خودم نیست ولی ربطی هم به سرقت ادبی ندارد !نیشخند

   

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ۱:٢٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸۸