سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

موفق ها...

 

 

 بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند : امیل زولا

لازم نیست به کسی اعتراف کنیم ، همین قدر که خودمان این را قبول کنیم که دوست داریم از ما تعریف بشود کافیست !!! قبول کنید که از آدمهایی که از کارهایمان و خودمان تعریف می کنند بیشتر خوشمان می آید . بالاخره یک گوشه ای یادمان هست که به انها نان قرض بدهیم ! اما وای  به حال آن بنده خدایی که از ما تعریف نکرده باشد و حتی پا را فراتر گذاشته و حتی ایرادی هم به ما گرفته باشد . همه ما آدمها دوست داریم در مقابل کارهای شایسته تقدیر شویم حتی به کلام ، این خیلی هم بد نیست اما یادمان باشد در تعریف و تمجید دیگران زیاده روی نکنیم و یا حتی در نقد انها یعنی همان چیزی که از نقد در عامه به کار می بریم هم بی انصافی نکنیم . چه خوب است که آن قدر دلمان فراخ باشد که بتوانیم بدون تنگ نظری اعمال خوب و بد دیگران را ببینیم و موقع لزوم هم از انها تعریف کنیم .

بین خودمان باشد امیل زولا هم کمی زیاده روی کرده ؛ همیشه هم این طور که اوگفته نیست !!!

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸