سورا

در روزگاری که حرف بغض گلوی آدمهاست ، نوشتن مرحمی ست اگر امیدی به شفا باشد .

تصمیمی برای تمام فصول!!!

 

 

 

 

  امروز رفتم روزنامه بخرم ! تعجب کردی نه ؟ ! سوالپیش خودت میگی مگه باز روزنامه داریم و یا روزنامه ای هم چاپ میشه که بشه تهیه کردناراحت !!! راستش رو بخواید تصمیم گرفتم بعد از این ... سپید بخرم که نه عکسی چاپ کنه تا توقیف بشه نه تبلیغات تصویریش باعث توقیفش بشه !نیشخند

  
نویسنده : مریم ابراهیمی پرگو ; ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آذر ۱۳۸۸