غمنامه

 

 

وقتی خبر سقوط هواپیمای توپولف رو شنیدم ، نمی خواستم باور کنم که باز تعداد زیادی از عزیزان خانواده ها وبه خصوص جودوکاران کشورمان این طور مظلومانه با ما وداع کرده باشند .

تعداد حوادث پروازها در کشور به طرز مزخرفی بالاست اما گویا بعضی از مسئولین امر تا آخرین فروند و آخرین قربانی نمی خواهند فکری به حال این موضوع جانکاه کنند .

تنها کاری که از دست ما بر می آید هم آرزوی صبوری برای بازماندگان است .

به همه کسانی که جگرگوشه هایشان را در این حادثه از دست دادند و به مردم کشورمان برای از دست دادن دوباره تعداد زیادی از قهرمانان وسرمایه های ملی تسلیت می گویم .

/ 3 نظر / 4 بازدید
حسین

نظر خصوصی را بخوانید

حسین

[گل][گل][گل]