تشریفات...

 

 

 

  از هزینه های ازدواج زیاد می شنویم ، زیاد تعجب نمی کنیم و با گفتن یک شب است ! از آن می گذریم اما گاهی شاهد صرف هزینه هایی هستیم که نه برای یک شب و نه برای دلخوشی دو جوان ونه بسیاری دلایل دیگر است ، بلکه این بار با بهانه هایی چون آبروداری وشادی روح وامثال اینها چندین برابر هزینه ازدواج چند جوان هزینه می شود .

... اشتباه نکردید .درست است ازمخارج بعضا سرسام آورمراسم عزاداری صحبت می کنیم . در بین مردم ما خیرات و نذورات برای شادی روح عزیزان و جمع شدن بر مزار عزیزان از دست رفته اهمیت بسیار دارد . خیرات وعده های غذا بین کسانی که برای تسلی خاطر به نزد بازماندگان می روند و گاه ساعتها و حتی روز ها را با آنها سپری می کنند . این رسم پسندیده  کمابیش به روش های مختلف در بین ما ایرانیان زنده نگاه داشته شده است و تا جایی که به اصراف کشیده نشده است بسیار بجاست . اما در برخی موارد که نادر هم نیست شاهد صرف هزینه های گزافی برای این منظور می شویم . از محل دفن متوفی گرفته تا سالنهای پذیرایی و نحوه سفارش و سرو غذا همه و همه نشان از تشریفاتی غیر ضروری دارد که بیشتر به نمایش دارایی و ثروت شبیه است تا برگزاری مراسم یادبود ، حتی شرکتهای مختلفی هم هستند که در ازای دریافت وجه وظیفه این مراسم را عهده دار می شوند  که این هم خاطر نشان می کند که این مسئله به صورت یک رسم اجتماعی رو به رشد است .

... این درست است که هر کس اختیار دارایی خود را دارد و می تواند هر طور که خواست آن را هزینه کند ؛ اما واقعیت این است که به سبب قرار گرفتن ما در محدوده زندگی اجتماعی اعمال و کردارها به زودی در جامعه تسری می یابند و از آنجاکه برخی مسائل در جامعه ما حکم ارزش را دارند متاسفانه شاهد افزایش رسم و عادتها و بهتر بگوییم بدعتهایی می شویم که چندان ضروری نیستند و جامعه را به سوی تشریفات سوق می دهند . 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید