# زندگی_با_اعمال_شاقه

خدا کجاست

ای شب تشنه ! خدا کجاست ؟ تو روزی دیگر گونه ای                              به رنگی دیگر که با تو          در آفرینش تو                                              بیدادی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید