# گفته_ها_و_ناگفته_ها

مولوی ترک !

  .   !!!                                                                                                                         چندی پیش بر سر کجایی بودن مولوی بحث داغی بین ایران و کشورهای مجاور در گرفته بود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید